Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

OPIS SPRAWY

Jeśli podejrzewasz nieuprawnione wykorzystanie Twoich danych osobowych, w tym danych dowodu osobistego, możesz zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych możesz dokonać też elektronicznie.

Dowód podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Dodatkowo Twój numer PESEL zostanie zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż formularz

zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

KROK 2

Czekaj

na unieważnienie posiadanego dowodu osobistego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • zgłoszenia można dokonać elektronicznie
 • sprawa załatwiana od ręki
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie jego danych osobowych w tym danych dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu dokonuje się na formularzu w postaci papierowej w dowolnym urzędzie gminy.
 3. Zgłoszenia możesz dokonać elektronicznie korzystając z usługi udostępnionej na stronie gov.pl.
  Uwaga!!! Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).
 4. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
 5. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 6. Unieważnienie dowodu osobistego osoby pełnoletniej skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL tej osoby w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Osoba ma prawo do wycofania tego zastrzeżenia.
Informacje uzupełniające

Jeśli formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych chcesz przesłać elektronicznie potrzebujesz do tego profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). Uwaga: realizacja usługi możliwa jest także bez umówienia wizyty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

druk do pobrania


wzór do pobrania

Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

formularz elektroniczny (gov.pl)


Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego

formularz elektroniczny (gov.pl)
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Dowód osobisty osoby, której zgłoszenie dotyczy
 • Dowód osobisty lub ważny paszport pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt