Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

OPIS SPRAWY

Jeśli podejrzewasz nieuprawnione wykorzystanie Twoich danych osobowych, w tym danych dowodu osobistego możesz zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonasz na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pisemnie w postaci papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego przekazanego do urzędu gminy, który wydał dowód osobisty.

Dowód podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż formularz

zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

KROK 2

Czekaj

na unieważnienie posiadanego dowodu osobistego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • zgłoszenia można dokonać elektronicznie
 • sprawa załatwiana od ręki
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie jego danych osobowych w tym danych dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu dokonuje się na formularzu pisemnie w postaci papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego przekazanego do urzędu gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Informacje uzupełniające

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030, Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). Uwaga: realizacja usługi możliwa jest także bez umówienia wizyty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

druk do pobrania


Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP

formularz elektroniczny (gov.pl)
Formularz elektroniczny dla osoby zgłaszającej podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP
formularz elektroniczny (gov.pl)
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego – jego odwzorowanie cyfrowe)
 • Dowód osobisty osoby, której zgłoszenie dotyczy
 • Dowód osobisty lub ważny paszport pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY