Wgląd do Centralnego Rejestru Wyborców @

OPIS SPRAWY

Centralny Rejestr Wyborców obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania, osoby, które ukończyły 17 lat oraz osoby pozbawione prawa wybierania na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub Trybunału Stanu. W związku z tym osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie jej danych, przy użyciu usługi elektronicznej, po uwierzytelnieniu tej osoby podpisem osobistym lub profilem zaufanym.

Wniosek o wgląd do Centralnego Rejestru Wyborców można także złożyć w organie gminy w formie papierowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w Urzędzie

KROK 2

Czekaj

otrzymasz informację o swoich danych

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Centralny Rejestr Wyborców obejmuje:
  • osoby, którym przysługuje prawo wybierania,
  • osoby, które ukończyły 17 lat,
  • osoby niemające prawa wybierania na podstawie orzeczenia sądu lub Trybunału Stanu,
  • informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych.
 2. Wgląd oraz pobranie informacji o przetwarzanych danych z Centralnego Rejestru Wyborców umożliwia się osobie, której dane są przetwarzane, przy użyciu usługi elektronicznej ,po uwierzytelnieniu tej osoby podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.
 3. Zakres udostępnianych danych w okresie od 44 dnia przed wyborami do dnia wyborów jest rozszerzony o dane obwodu.
 4. Wniosek o wgląd do Centralnego Rejestru Wyborców może być również złożony w formie papierowej do organu gminy.
 5. W przypadku zarządzonych wyborów, termin złożenia wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy możliwy jest między 44, a 5 dniem przed wyborami.
 6. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej między 44, a 5 dniem przed wyborami udzielenie informacji polega na poinformowaniu, że wskazana osoba jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.
 7. Na żądanie wnioskodawcy udostępnienie informacji następuje w formie papierowej.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

W efekcie złożonego wniosku o wgląd do Centralnego Rejestru Wyborców, wnioskodawca może złożyć reklamację na nieprawidłowości jeżeli nie został ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt