Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE i obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej @

OPIS SPRAWY

Wniosek o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców mogą złożyć jedynie obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy wcześniej złożyli wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • nie podlega opłacie skarbowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby wykreślić z Centralnego Rejestru Wyborców obywatela Unii Europejskiej oraz Obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek

 2. Wymagane dokumenty mogą zostać złożone na piśmie w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem osobistym, podpisem kwalifikowanym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro pok. B-5, B5a, B7
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o skreślenie do rejestru wyborców
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 lipca 2023 r. – w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt