Wydawanie opinii dla działalności artystycznej prowadzonej na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

OPIS SPRAWY

Prowadzenie działań artystycznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinno być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Organizatorzy lub artyści zobowiązani są do uzyskania pozytywnej opinii dla działalności artystycznej prowadzonej na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. W tym celu należy złożyć wniosek z szczegółowym opisem działań artystycznych, wskazaniem dokładnej lokalizacji i terminu tych działań. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

o opinię dla działalności artystycznej prowadzonej na terenie parku

KROK 2

Czekaj

na wydanie opinii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • oprócz wniosku nie trzeba składać żadnych innych dokumentów
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat (za wyjątkiem pełnomocnictwa)
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanej działalności artystycznej z zapisami regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku.

Informacje uzupełniające

Z wnioskiem może wystąpić każda osoba, która zamierza prowadzić działalność artystyczną na terenie Parku Kulturowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • Osobiście:
  • Kancelaria główna UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110
 • Pocztą elektroniczną:
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dla działalności artystycznej prowadzonej na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt