Udzielanie informacji dotyczących bezpłatnych miejsc na terenie miasta przeznaczonych na plakatowanie

OPIS SPRAWY

Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących miejsc wykorzystywanych do umieszczania tablic przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania, słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania oraz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

o wykaz miejsc do bezpłatnego plakatowania podając lokalizację (dzielnicę)

KROK 2

Czekaj na odpowiedź 

w formie w jakiej wpłynęło zgłoszenie, lub innej wskazanej w zgłoszeniu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez telefon
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • w przypadku braku wskazania konkretnej lokalizacji przekazywany jest wykaz wszystkich miejsc na terenie miasta Łodzi do bezpłatnego plakatowania
 • sprawa załatwiana od ręki
 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego przesłany za pomocą poczty elektronicznej, formularza elektronicznego na platformie ePUAP lub przesłany pocztą oraz złożony osobiście) dotyczących miejsc przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania na terenie miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Oczyszczania Miasta
Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 114
pok. 208a, 211, 211a, 113

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-49-12

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17 zł


Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Bank Pekao S.A.50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   ul. Piotrkowska 175
   90-447 Łódź
 • osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110, wejście od al. Schillera, urna
  • Punkty informacyjno-kancelaryjne UMŁ:
   • Łódź, ul. Zachodnia 47
   • Łódź, al. Politechniki 32
   • Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
   • Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • pocztą elektroniczną:lckm@uml.lodz.pl, komunalny@uml.lodz.pl
 • telefonicznie: +48 (42) 638-44-44
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja o miejscach do bezpłatnego plakatowania w Łodzi - tablice ogłoszeniowe​

druk do pobrania


 • Informacja o miejscach do bezpłatnego plakatowania w Łodzi - słupy ogłoszeniowe

druk do pobrania


 • Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych >>>
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 5059/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia miejsc na terenie miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania zmienionym zarządzeniem Nr 9329/VII/18Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia miejsc na terenie miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania

 • zarządzenie Nr 3453/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Gospodarki Komunalnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt