Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

OPIS SPRAWY

Ogródki gastronomiczne na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinny być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny na terenie parku kulturowego zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii dla ogródka gastronomicznego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

KROK 2

Czekaj

na wydanie opinii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat (za wyjątkiem pełnomocnictwa)
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego ogródka gastronomicznego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Z wnioskiem może wystąpić przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny na terenie parku kulturowego. Z uwagi na ochronę konserwatorską jakiej podlegają układy urbanistyczne ul. Piotrkowskiej oraz pl. Wolności – obszarowe wpisy do rejestru zabytków - na ustawienie ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na tych obszarach należy uzyskać pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Procedurę dotyczącą dzierżawy terenu drogi wewnętrznej prowadzi Zarząd Dróg i Transportu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • Osobiście:
  • Kancelaria główna UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110
 • Pocztą elektroniczną:
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dla ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Projekt elementów zagospodarowania ogródka gastronomicznego wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
 • Projekt zagospodarowania terenu ogródka gastronomicznego w formie rzutu - 2 egz.
 • Mapa do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem terenu projektowanego ogródka gastronomicznego - 2 egz.
W przypadku lokali nieposiadających wejścia bezpośrednio z ulicy lub propozycji rozszerzenia ogródka na długość sąsiedniej witryny:
 • Zgoda właściciela (właścicieli) lokalu (lokali), przed którym (którymi) planowane jest wystawienie ogródka gastronomicznego - do wglądu

W przypadku ustalenia pełnomocnika do złożenia niniejszego wniosku:

 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,

 • zarządzenie Nr 3343/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt