Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

OPIS SPRAWY

Stoiska ekspozycyjno-handlowe na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinny być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Przedsiębiorca prowadzący lokal handlowy lub planujący wystawić stoisko w ramach zorganizowanej imprezy na terenie parku kulturowego zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii dla stoiska ekspozycyjno-handlowego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

listownie, osobiście, pocztą elektroniczną lub przez ePUAP

KROK 2

Czekaj

na wydanie opinii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat (za wyjątkiem pełnomocnictwa)
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Wniosek może złożyć przedsiębiorca prowadzący lokal handlowy lub planujący wystawić stoisko w ramach zorganizowanej imprezy.

Procedurę dotyczącą dzierżawy terenu drogi wewnętrznej prowadzi Zarząd Dróg i Transportu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • Osobiście:
  • Kancelaria główna UMŁ,
   ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
   ul. Piotrkowska 110
 • Pocztą elektroniczną:
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dla stoiska ekspozycyjno-handlowego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Projekt elementów zagospodarowania stoiska ekspozycyjno-handlowego wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
 • Projekt zagospodarowania terenu stoiska ekspozycyjno-handlowego w formie rzutu - 2 egz.
 • Mapa do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem terenu projektowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego - 2 egz.
W przypadku ustalenia pełnomocnika do złożenia niniejszego wniosku i podpisania umowy dzierżawy:
 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt