Wydawanie opinii dla wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

OPIS SPRAWY

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinna być zgodna z regulaminem parku kulturowego. Organizacje, podmioty, instytucje kultury zainteresowane organizacją wydarzenia kulturalnego zobowiązane są do uzyskania pozytywnej opinii dla wydarzenia kulturalnego prowadzonego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

KROK 2

Uzupełnij braki formalne

jeśli jest to konieczne

KROK 3

Czekaj

na wydanie opinii

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat (za wyjątkiem pełnomocnictwa)
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego wydarzenia kulturalnego z zapisami regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Z wnioskiem mogą wystąpić organizacje, podmioty, instytucje kultury zainteresowane organizacją wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104, pok. 151
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami), urna
  • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-44-44
 • elektronicznie:
  • PWPW

Termin składania dokumentów

Bezterminowo

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dla wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Projekt elementów zagospodarowania terenu wydarzenia wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
 • Projekt zagospodarowania terenu wydarzenia w formie rzutu - 2 egz.
 • Mapa z zaznaczonym terenem wydarzenia - 2 egz.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt