Umieszczanie reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi @

OPIS SPRAWY

 1. Złożenie wniosku o umieszczenie reklamy na elewacji budynku wraz z dołączonym projektem plastycznym.
 2. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Zgłoszenie w/w prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację

KROK 3

Uzyskaj zgodę Biura Architekta Miasta

KROK 4

Zgłoś pracę

do Wydziału Urbanistyki i Architektury

KROK 5

Podpisz umowę

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku o umieszczenie reklamy na elewacji budynku wraz z dołączonym projektem plastycznym.

 2. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi.

 3. Zgłoszenie w/w prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi

Informacje uzupełniające

W przypadku umieszczenia reklamy powodującej zajęcie pasa drogowego, zgłoś to do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

tel.: +48 42 628 70 86,+48 42 628 70 85,+48 (42) 628 70 84

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’ 93-523 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON „ Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90
 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-86, +48 (42) 628-70 85

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
  • RON ,,Centrum’’ ul. Piotrkowska 238
  • RON ,,Północ’’ ul. Limanowskiego 194/194
  • RON ,,Południe’’ ul. Ciasna 19a
  • RON „ Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
  • RON ,,Wschód’’ ul. Sobolowa 1
  • RON ,,Zachód’’ ul. Wapienna 15
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek - formularz nie jest wymagany
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Projekt plastyczny reklamy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXIV/0265/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi
 • zarządzenie Nr 3349/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza
 • zarządzenie Nr 5222/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów z użytkownikami reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi
 • uchwała Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Łodzi

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Użytkowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt