Zmiany w aktach na podstawie oświadczeń

OPIS SPRAWY

Oświadczenie skutkujące zmianą w akcie stanu cywilnego można składać OSOBIŚCIE przed każdym kierownikiem USC albo konsulem.

Oświadczenia mogą dotyczyć:

 • powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • uznania ojcostwa
 • zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
 • nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

W SKRÓCIE

KROK 1

Umów się na wizytę

KROK 2

Wnieś opłatę

w przypadku oświadczenia o powrocie do nazwiska rozwiedzionego małżonka

KROK 3

Złóż oświadczenie

osobiście przed kierownikiem USC

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w USC wymaga umówienia się
 • oświadczenie składa się osobiście

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Oświadczenia można składać osobiście przed każdym kierownikiem USC lub konsulem.
 • Oświadczenia mogą dotyczyć:
  1. powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. uznania ojcostwa
   Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone przez sąd, biologiczni rodzice mogą złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem usc
  3. zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia
   Jeżeli rodzice dziecka chcą zmienić dziecku imię (imiona) wpisane do aktu urodzenia, mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, składając wspólnie oświadczenie przed kierownikiem USC
  4. nadania dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
   Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwiska, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
   Przepisy stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.
Informacje uzupełniające
 1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  • w ciągu 3 miesięcy od dniauprawomocnienia się wyroku rozwodowego
  • rozwód powinien być odnotowany w akcie małżeństwa
 2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać przyjęte tylko w przypadku:
  • pochodzenia dziecka od mężczyzny będącego jego biologicznym ojcem
  • potwierdzenia tego faktu przez matkę, jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny
  • gdy nie toczy się w sądzie postępowanie o ustalenie ojcostwa
  • rodzice składają także oświadczenie o nazwisku dziecka (dziecko może nosić nazwisko: ojca, matki, nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka)
  • uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź, al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Powrót do nazwiska (opłata skarbowa) 11 zł
Pozostałe sprawy (opłata skarbowa) brak

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Opłaty można dokonać również w opłatomacie w siedzibie USC w Łodzi.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • al. Piłsudskiego 100, p. 15

Termin składania dokumentów

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Nadanie nazwiska męża matki/żony ojca nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (w przypadku powrotu do nazwiska)

Do wglądu:

 • Aktualny dowód tożsamości

Uwaga: W przypadku polskich aktów stanu cywilnego Wnioskodawca wskazuje, w których urzędach stanu cywilnego w kraju znajdują się akty stanu cywilnego, w których należy odnotować treść przyjętego oświadczenia:

 • akt urodzenia dziecka (dotyczy uznania ojcostwa oraz zmiany imienia w ciągu 6 miesięcy)
 • akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa matki lub ojca (dotyczy nadania nazwiska dziecku męża matki lub żony ojca)
 • akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy powrotu do nazwiska)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz.1359)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt