Zgłoszenie zgonu

OPIS SPRAWY

Zgon osoby bliskiej zgłasza się osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca śmierci. Trzeba to uczynić w przeciągu 3 dni od wystawienia przez lekarza karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, powinno się go zgłosić w przeciągu 24 godzin.

W SKRÓCIE

KROK 1
Przyjdź do urzędu

nie wymaga umówienia wizyty

KROK 2
Złóż dokumenty
KROK 3
Odbierz dokument

odpis aktu zgonu i dokument potrzebny w kancelarii cmentarnej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • zgon zgłasza osobiście osoba bliska zmarłemu
 • zgon może zgłosić osoba upoważniona
 • nie wymaga umówienia wizyty
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Do sporządzenia aktu zgonu lekarz wydaje kartę zgonu, którą należy przynieść do urzędu wraz z dowodem osobistym zmarłego. Trzeba również okazać swój dowód osobisty. Urzędnik zapyta o stan cywilny zmarłego i panieńskie nazwisko jego matki. Następnie sporządzi akt zgonu i wyda odpis aktu zgonu oraz dokument potrzebny w kancelarii cmentarnej.

Informacje uzupełniające

Zgon zgłasza osobiście osoba bliska zmarłemu, np. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, zięć, czy synowa. Można jednak upoważnić do tego inną osobę, np. pracownika zakładu pogrzebowego.

Uwaga!

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń z wystąpieniem stanu epidemii oraz odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź,al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Stanu Cywilnego
   Łódź, al. Piłsudskiego 100

Termin składania dokumentów

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty

 • Karta zgonu
 • Dowód osobisty osoby zmarłej, a w przypadku śmierci cudzoziemca – jego paszport
 • Karta pobytu zmarłego cudzoziemca (jeżeli ją posiadał)
 • Dane żyjącego współmałżonka osoby zmarłej
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
 • Zezwolenie prokuratury na sporządzenie aktu zgonu (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy okoliczności śmierci są przedmiotem zainteresowania prokuratury)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 709)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Urząd Stanu Cywilnego
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt