Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia z rejestru mieszkańców (potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy) @

OPIS SPRAWY

Na wniosek do zaświadczenia z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy wydaje się wielojęzyczny formularz.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 2

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • odpowiedź może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się:

 1. Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 2. Po wydaniu zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy. W tym przypadku należy załączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma zostać sporządzony wielojęzyczny formularz.
Informacje uzupełniające

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-043 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32,I piętro, sala obsługi

 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10

 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza 17 zł

Opłatę należy wpłacić w kasie urzędu(Oddział Banku Pekao S.A. czynny od 17 stycznia 2022 r.) lub bezgotówkowo na rachunek organu. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza:

Bank Pekao S.A. nr 69 1240 1037 1111 0011 0911 0827opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia.

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach a także w opłatomatach Banku Pekao S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26A i 30/32, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź
 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
   • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza

druk do pobrania


 • Dowód osobisty
 • Dowód wniesienia opłaty
 • Oryginał wydanego zaświadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt