Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców (garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych)

OPIS SPRAWY

Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, domów jednorodzinnych na rzecz najemców. Najemca lokalu może nabyć najmowany lokal, jeżeli lokal znajduje się na nieruchomości, z której prowadzona jest sprzedaż lokali oraz jeżeli najemca nie zalega z opłatami na rzecz Miasta.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek o wykup wraz załącznikami
KROK 2
Czekaj

na wycenę lokalu i zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży

KROK 3
Przyjdź do urzędu

w celu spisania protokołu i umówienia terminu aktu notarialnego

KROK 4
Wnieś opłatę za lokal
KROK 5
Odbierz akt notarialny

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia papierowego wniosku o wykup lokalu
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Najemca lokalu mieszkalnego/domku jednorodzinnego/użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego: Najemca składa wniosek o nabycie lokalu do Zarządu Lokali Miejskich (ZLM) lub Rejonu Obsługi Najemców (RON).
 2. Zarząd Lokali Miejskich uzupełnia dokumenty.
 3. Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury na podstawie dokumentacji sporządzonej przez ZLM wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu (nie dotyczy domów jednorodzinnych).
 4. Zarząd Lokali Miejskich przesyła komplet dokumentów do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.
 5. W przypadku lokali użytkowych/pomieszczeń gospodarczych Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowuje i przedstawia Radzie miasta uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu/pomieszczenia.
 6. Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny lokalu.
 7. Po złożeniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości przygotowuje zarządzenie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, a wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia podlega publikacji przez okres 21 dni.
 8. Najemca otrzymuje zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży z informacją o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu oraz terminem stawienia się w Wydziale w celu sporządzenia protokołu określającego warunki wykupu.
 9. Protokół przekazywany jest do kancelarii notarialnej, gdzie podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu.
Informacje uzupełniające
 • Warunkiem sprzedaży lokalu jest:
  • aktualna umowa najmu,
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
  • nie zaleganie z opłatami związanymi z lokalem,w przypadku lokali użytkowych również podatku od nieruchomości
  • inne szczegółowe warunki wynikające z uchwał Rady Miejskiej przy sprzedaży lokali.
 • Najemcy lokali użytkowych/pomieszczeń gospodarczych, oraz garaży nie uzyskują bonifikaty przy sprzedaży lokali.

Przyznawane bonifikaty:

budynki wybudowane:bonifikata:
do 31.12.1945 r.90 %
od 01.01.1946 r. do 31.12.1989 r.70 %
wybudowane po dniu 31.12.1989 r. oraz wyremontowane lub zmodernizowane ze środków finansowych Miasta, bez względu na datę wybudowania budynku50 % (70% dla najemców, którzy złożą wnioski do dnia 31.12.2024 r.)
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

od 6 miesięcy do 12 miesięcy - w przypadku lokalu mieszkalnego
od 8 miesięcy do 12 miesięcy - w przypadku lokalu użytkowego
od 6 miesięcy do 18 miesięcy - w przypadku garaży
od 6 miesięcy do 24 miesięcy - w przypadku domów jednorodzinnych

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Sprzedaży Lokali
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

pok. 255 (dzielnica Bałuty – lokale mieszkalne),

pok. 257 (dzielnica Widzew – lokale mieszkalne),

pok. 259 (dzielnica Górna – lokale mieszkalne),

pok. 263b (dzielnica Polesie i Śródmieście – lokale mieszkalne),

pok. 263 (domki jednorodzinne, garaże),

pok. 261 (lokale użytkowe)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   Oddział Sprzedaży Lokali
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego/garażu/lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego:

 • Wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego
druk do pobrania
 • Umowa o najem lokalu – kserokopia (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie z ZLM lub RON-u o niezaleganiu z opłatami za czynsz
 • Dokumenty tożsamości najemców (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

Uwaga! Kserokopie ww. załączników winny być potwierdzone przez organ wydający.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • uchwała nr LII/1001/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. (ze zm.)
 • uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
 • uchwała Nr LXXIX/2392/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt