Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na petycje i wnioski o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące zakresu działania Zarządu Lokali Miejskich @

OPIS SPRAWY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każdy w formie pisma, wiadomości przesłanej drogą elektroniczną lub wnosząc wniosek ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy ul. Kościuszki 47.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przyjęcie wniosku lub petycji następuje w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP. Wniosek można także złożyć ustnie do protokołu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek/petycję

elektronicznie, w Zarządzie, pocztą, mailem lub ustnie do protokołu

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z formą wskazaną we wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich
 • sprawa nie wymaga opłat (chyba, że istnieje konieczność obciążenia kosztami realizacji złożonego wniosku)
 • oprócz wniosku nie trzeba składać żadnych innych dokumentów
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • spotkanie z pracownikiem w okresie epidemii wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjęcie wniosku lub petycji następuje w formie pisemnej, za pomocą:
 2. Udzielenie odpowiedzi niezwłocznie do 14 dni w przypadku wniosków o udostępnienie inf. publicznej (możliwość przedłużenia terminu o 2 miesiące od daty wpływu wniosku). W przypadku petycji termin odpowiedzi do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.
 3. Odpowiedź zgodnie z formą wskazaną we wniosku.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski o udostępnienie inf. publicznej - niezwłocznie lub do 14 dni od dnia złożenia wniosku lub do 2 miesięcy – jeśli istnieje konieczność wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’ 93-523 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80, 48 (42) 684-73-93
 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, 48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: + 48 (42) 628-70-49

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Al. T. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Al. T. Kościuszki 47
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski/petycje można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021. poz. 735 z późn. zm.)

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022. poz. 902)

 • zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich, zmienionego zarządzeniem Nr 522/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2022 r.
 • zarządzenie Nr 3488/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2020 w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w UMŁ oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki organizacyjne

 • zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Lokali Miejskich

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86 90-103 Łódź

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt