Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem prac remontowych lokali mieszkalnych oraz remontów budynków @

OPIS SPRAWY

Rozpatrzenie wniosku/interwencji/prośby najemców z zasobu Gminy Miasta Łódź.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

odpowiedź uzyskasz w formie listownej, telefonicznej bądź email

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Przyjęcie wniosku najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęcia, zgłoszenia drogą elektroniczną – e-mail, ePUAP;
 • Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • Podjęcie działań dotyczących złożonego wniosku najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęcia, zgłoszenia drogą elektroniczną – jedną z możliwości jest ePUAP m. in. wydanie warunków technicznych, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości itp.
 • Wydanie decyzji.
Informacje uzupełniające

Oględziny lokali/nieruchomości umawiane są telefonicznie bądź drogą elektroniczną z najemcą/administratorem nieruchomości.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 42628 70 00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Aleja T. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Aleja T. Kościuszki 47
 • pocztą elektroniczną:zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Podanie, wniosek, interwencja – szablon/formularz nie jest wymagany
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

Tryb odwoławczy

Petent zawsze może odwołać się do Dyrektora w ustawowym terminie - w przeciągu miesiąca.

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Remontów Budynków i Lokali
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt