Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wykreślenie hipoteki: spłata budynku, dotacja budżetowa na budowę domu, wodociągi, gazociągi, energia elektryczna, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu @

OPIS SPRAWY

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości powinna złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

zgoda wydawana jest wyłącznie na wniosek

KROK 2

Czekaj na zgodę

zgoda jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online (ePUAP)
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wnioskuosobiście w punkcie kancelaryjnym
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwai wydania duplikatu
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie jest załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście,

 • przez pełnomocnika,

 • za pośrednictwem operatora pocztowego,

 • elektronicznie przez platformę ePUAP.

Odbiór zgody następuje zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy:

 • osobiście

 • za pośrednictwem poczty

Informacje uzupełniające

Możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgodę na wykreślenie hipoteki należy we własnym zakresie dostarczyć do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Łódź ul. Pomorska 21.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do Urzędu. Wnioski rozpoznawane są w kolejności wpływu.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
II piętro, pokój 249

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umówienie wizyty pod nr telefonu: +48 (42) 638-53-57, +48 (42) 638-51-17.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za wydanie duplikatu 5,00 zł
Za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł

Nr konta bankowego do wniesienia opłaty skarbowej50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Nr konta bankowego do innych opłat: brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110 w pasażu Schillera(Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
  • ul. Zachodnia 47(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Piłsudskiego 100(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Politechniki 32(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemieniecka 2b(punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Dodatkowe dokumenty dotyczące:

 • spłaty budynku (osoby fizyczne)
 • informacja dotycząca spłaty lokalu mieszkalnego/ użytkowego/ nieruchomości, wystawiona przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, w przypadku jej posiadania
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • dotacji budżetowej na budowę domu
 • kserokopia decyzji przyznającej dotację
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • urządzeń infrastruktury wodociągi, kanalizacje, gazociągi
 • informacja dotycząca spłaty lokalu mieszkalnego/ użytkowego/ nieruchomości, wystawiona przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi, w przypadku jej posiadania
 • kserokopia decyzji wydanej przez np. Prezydium Rady Narodowej
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt