Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprawy dotyczące kaucji mieszkaniowej

OPIS SPRAWY

Postępowanie w związku z obowiązkiem wpłaty kaucji mieszkaniowej

W SKRÓCIE

KROK 2

Złóż deklarację o dochodach

KROK 3

Czekaj na informację o wysokości kaucji

KROK 4

Wnieś opłatę

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wszczęcie postępowania następuje na skutek wydanego skierowania, po uzyskaniu informacji właściwego terytorialnie RON-u o przygotowaniu lokalu do zasiedlenia i gotowości do zawarcia umowy najmu.

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik osobiście składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu.

Po analizie przedłożonych deklaracji o dochodach członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy, zajmowane jest stanowisko merytoryczne w sprawie.

W ramach zadania własnego rozpatrywana jest zasadność naliczenia kaucji mieszkaniowej bądź odstąpienia od jej naliczania po wydaniu skierowania do zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl
tel. + 48 (42) 628 70 00

Jednostki terenowe- Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’, 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,Południe’’, 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80, +48 (42) 684-73-93
 • RON ,,Wschód’’, 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,Zachód’’, 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „Zasobu Obcego”, 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznielub pocztą elektroniczną:

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Należy złożyć deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego osobiście:

 • RON ,,Centrum’’, ul. Piotrkowska 238

 • RON ,,Północ’’, ul. Limanowskiego 194/194

 • RON ,,Południe’’, ul. Ciasna 19a

 • RON ,,Wschód’’, ul. Sobolowa 1

 • RON ,,Zachód’’, ul. Wapienna 15

 • RON „Zasobu Obcego”, ul. Ciasna 19a

Termin składania dokumentów

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości zawarcia umowy najmu

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja o wysokości dochodów
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 7459/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi i pozostających w zarządzie Zarządu Lokali Miejskich

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Eksploatacji Zasobu
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt