Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym na terenie gminy Łódź

OPIS SPRAWY

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym, składają do Urzędu Miasta Łodzi stosowny wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku, Prezydent Miasta Łodzi wydaje bądź odmawia wydania zaświadczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

KROK 2

Czekaj na zaświadczenie

lub odmowę wydania zaświadczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Sprawę może załatwić wnioskodawca lub pełnomocnik w następujący sposób:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • drogą elektroniczną (ePUAP).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Zaświadczenie 21,00 zł
Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
   92-326 Łódź, Aleje Piłsudskiego 100
 • Osobiście:
  • Aleje Piłsudskiego 100, urna
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć odpis pełnomocnictwa

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje zażalenie na postanowienie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego wydania lub doręczenia stronie.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt