Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali komunalnych

OPIS SPRAWY

Sprzedaż lokali w drodze przetargu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z warunkami przetargu

KROK 2

Wpłać wadium

w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w Urzędzie nie jestwymagana

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy, lecz nie będące przedmiotem najmu sprzedawane są w drodze przetargu w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu;

 2. Po wpłaceniu wadium pobiera się numerek upoważniający do wzięcia udziału w przetargu;

 3. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali;

 4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy kupna lokalu;

 5. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali przeznaczonych do przetargu należy zgłosić się do Zarządu Lokali Miejskich, RON zarządzającej daną nieruchomością;

 6. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, budynku i nieruchomości oraz warunkami przetargu i zaakceptowanie ich.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 miesięcy - od daty otrzymania od zarządcy zgłoszenia lokalu do przetargu z pełną poprawnie przygotowaną dokumentacją dotyczącą budynku i lokalu

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Termin składania dokumentów

Terminy każdorazowo określone w warunkach przetargu.

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 • uchwała Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 109, poz. 1079)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt