Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

OPIS SPRAWY

W przypadku zniszczenia, zagubienia itp. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika zezwolenia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę
KROK 2
Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 3
Umów się na wizytę

w celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz wtórnik zezwolenia

w biurze

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc (sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, Aleje Politechniki 32

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83

Zaleca się umówienie wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 100 zł
Za wydanie wtórnika zezwolenia w innych przypadkach 250 zł


Nr konta bankowego do innych opłat:

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź,
 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o przyczynie utraty zezwolenia
 • Oświadczenie, że odnalezione zezwolenie zostanie niezwłocznie zwrócone organowi
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt