Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

OPIS SPRAWY

Dopisanie pojazdu niezgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymaga uzyskania wypisu z tego zezwolenia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę
KROK 2
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 3
Umów się na wizytę

W celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz wypis

W biurze

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • prawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienia wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Przyjęcie wniosku o wydanie dodatkowego wypisu/ów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. Prowadzenie postępowania w sprawie o wydanie wypisu/ów z zezwolenia;
 3. Wydanie dodatkowego wypisu/ów z zezwolenia.
Informacje uzupełniające

Wniosek złożony w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierał braki formalne

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc (sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, Aleje Politechniki 32

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66
 • Zaleca się umówienie wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Za wydanie wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Za wydanie wypisu z zezwolenia110 zł

Nr konta bankowego do innych opłat opłaty za wydanie wypisu do licencji:

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

W tytule wpłaty proszę o wpisanie: ”wydanie wypisu do licencji”.

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Pełnomocnictwo17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopisanie do zezwolenia niezgłoszonych wcześniej pojazdu(ów) i wydanie do nich wypisu(ów)
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, zgłaszanych do zezwolenia, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu(ów) również kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nim(i)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 - posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej:
  • 9000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy
  • 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3, 5 tony.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)
 • Wykaz pojazdów
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, 632-24-85.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt