Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego @

OPIS SPRAWY

W przypadku zaprzestania wykonywania transportu drogowego należy złożyć wniosek o zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2
Umów się na wizytę

W celu odebrania decyzji

KROK 3
Odbierz decyzję

stwierdzającą wygaśnięcie uprawnienia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zakończeniem działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie:
  • przewozu osób taksówką
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
  • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • przewozu osób samochodem osobowym;
  • przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie zrzeczenia się licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia lub licencji;
 4. Wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej wygaśnięcie wykonywania transportu drogowego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc (sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, Aleje Politechniki 32

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83

Zaleca się umówienie wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
druk do pobrania
 • Zwrot oryginału  licencji/zezwolenia oraz wypisów (jesli były wydane)
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, 632-24-85, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Aleje Politechniki 32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt