Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmiany treści licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

OPIS SPRAWY

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (zaleca się umówienie wizyty) lub pocztą 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • w przypadku złożenia wniosku elektronicznie wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji.
 2. Przyjęcie wniosku dokonanie zmiany niepowodującej zmiany treści licencji.
Informacje uzupełniające

Wniosek złożony w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierał braki formalne.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia kompletnego wniosku

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty
Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zmian danych niepowodujących zmiany treści licencji  na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu).

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt