Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

OPIS SPRAWY

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych zawartych w art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i dołącz wymagane dokumenty

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany w treści zezwolenia
 2. Przyjęcie wniosku dokonanie zmiany niepowodującej zmiany w treści zezwolenia
Informacje uzupełniające

Wniosek złożony w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierał braki formalne.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia kompletnego wniosku

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83

Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zmian danych niepowodujących zmiany treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt