Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłoszenie usunięcia pojazdu/ów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką

OPIS SPRAWY

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość złożenia wniosku osobiście
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość przesłania wniosku pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym usunięciem pojazdu/ów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką
 2. Przyjęcie wniosku o usunięcie pojazdu/ów z licencji
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: + 48 (42) 727-62-56, +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-50-62
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty
Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 1. dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Aleje Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopisanie/usunięcie pojazdu/ów do licencji i wydanie do nich wypisu/ów
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o dopisanie/usunięcie pojazdu/ów do licencji na wykonywanie transportu w zakresie przewozu osób taksówką i wydanie do nich wypisu/ów
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika;
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt