Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana zaświadczeń – przewóz drogowy na potrzeby własne @

OPIS SPRAWY

W przypadku zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę i wydanie nowego zaświadczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę
KROK 2
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 3
Umów się na wizytę

w celu odebrania dokumentów

KROK 4
Odbierz dokumenty

w Biurze

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • prawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaleca się umówienie wizyty w Urzędzie
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zmianą zaświadczenia.
 2. Przyjęcie wniosku o zmianę i wydanie nowego zaświadczenia.
 3. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej o zmienionej treści.
Informacje uzupełniające

Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-55-30, +48 (42) 638-53-66, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83
 • Za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty

Za zmianę treści zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne pobiera się opłatę w wysokości:

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Za zmianę zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności25 zł
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia10 zł
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia100 zł

W tytule wpłaty proszę o wpisanie; „zmiana zaświadczenia na potrzeby własne”

Nr konta bankowego do innych opłat:

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
   93-590 Łódź
 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   Al. Politechniki 32
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-44-44
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek o zmianę zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej
druk do pobrania
Formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Wykaz pojazdów
druk do pobrania
 • Wykaz kierowców
druk do pobrania
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Piotrkowska 86, Łódź, tel.: +48 (42) 633-01-09, 632-24-85, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi - Urzędu Miasta Łodzi, Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Al. Politechniki 32.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt