Wielki Mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie

Hala Atlas Arena Al. ks. bp. W. Bandurskiego 7

27.05.2023

Impreza masowa,

Organizator: Fundacja Marcina Gortata MG13 


Metryka strony i historia zmian