Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2020 r.

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art.37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125,534,1495,2170) Prezydent Miasta Łodzipodaje do publicznej wiadomości:
załączony poniżej projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w roku 2020.
Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w siedzibie Wydziału Sportu przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi w godzinach pracy urzędu w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (03.02.2020 15:14)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (03.02.2020 15:16)

Informację opracował(a): Agnieszka Hałka (03.02.2020)

Źródło: Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 70