Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

                 Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 25 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych przy:
  

 • obręb G-45, część działki nr 87/7, o powierzchni 444,00 m²;
 • ul. Barbary Sass-Zdort bez numeru, obręb S-6, części działek nr 180/87 i 180/88, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00115685/8, o łącznej powierzchni 807,00 m²;
 • ul. Targowa bez numeru, obręb S-6, części działki nr 180/50, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00115685/8, o łącznej powierzchni 295,00 m²;
 • ul. Cyganki 22, obręb P-5, działka nr 530, opisanej w Rep Hip 16-1, o powierzchni 703,00 m²;
 • ul. Cyganki 26, obręb P-5, działka nr 527/3, opisana w Rep Hip 16_1 "Brus", o powierzchni 301,00 m²;
 • ul. Drużynowa bez numeru, obręb P-5, działka nr 453, o powierzchni 855,00 m²;
 • ul. Saperów 7, obręb P-14, działka nr 74, o powierzchni 3235,00 m²;
 • ul. Grzegorza Palki bez numeru, ul. Jana Matejki 1/3, obręb S-3, części działek nr 4/13 i 4/14, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00298791/3 o łącznej powierzchni 203,00 m²;
 • ul. Jana Matejki 1/3, obręb S-3, część działki nr 4/7, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00226917/3 o powierzchni 636,00 m²;
 • ul. Jana Matejki 3/5, obręb S-3, działka nr 5/12, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00319946/6 o powierzchni 71,00 m²;
 • ul. Wojciecha Gersona 1A, obręb G-16, działka nr 62/4, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00264334/2, o powierzchni 93,00 m²;
 • ul. Będzińska bez numeru, obręb G-11, część działki nr 51/51, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00035696/3 o powierzchni 22,00 m²;
 • ul. Zaolziańska 35, obręb G-11, część działki nr 6/11, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00004282/2 o powierzchni 30,00 m²;
 • obręb G-31, części działki nr 9/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00112913/5 o powierzchni 7405,00 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 32a, obręb G-5, działka nr 306/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00021417/3, o powierzchni 1211,00 m²;
 • ul. Rzgowska 67, obręb G-12, część działki nr 437/1, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00170694/7 o powierzchni 61,00 m²;

 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (23.05.2018 08:40)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (23.05.2018 08:47)

Informację opracował: Robert Cichy (22.05.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem Ilość odwiedzin: 63

Ilość odwiedzin: 252