Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnego i leśnego (osoby fizyczne i prawne) - dot. figurowania w ewidencji podatników @

OPIS SPRAWY

Wydawanie zaświadczeń:

 • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego,
 • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • wielkości użytków rolnych,
 • określających wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość wrzucenia wniosku do urny (bez konieczności umawiania się)
 • wizyta w Urzędzie: w okresie epidemii/ pandemii w przypadku wyjaśnienia spraw podatkowych wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wydawanie zaświadczeń:

  • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego,

  • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego,

  • wielkości użytków rolnych,

  • określających wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

 2. Procedura polega na:

  • wydaniu zaświadczenia,

  • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 3. Wnioski o wydawanie zaświadczenia składane są w formie papierowej lub elektronicznej.

Informacje uzupełniające
 • Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r..

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 414, 433

Telefony:
podatek rolny, leśny: +48 (42) 638-56-62, +48 (42) 638-50-29

podatek od nieruchomości: +48 (42) 638-53-24

Wnioski można składać również w siedzibach UMŁ:
ul. Zachodnia 47 pok. 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32 pok. 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B pok. 116 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100 pok. 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umawianie wizyt w okresie epidemii (lub pandemii) pod adresem: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

17 zł
Zaświadczenie figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego 17 zł
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 17 zł
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych zwolnione z opłaty skarbowej


Uwaga!

Opłata pobierana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wnioskodawca może zostać zwolniony z opłaty skarbowej - uzależnione jest to dla jakiej instytucji pobierane jest zaświadczenie i w jakiej sprawie.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł


Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:

 • Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5
   parter: Kancelaria, pok.: 004
   Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe jest również w:
  • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
  • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
  • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
   Pobieranie - parter, Informacja
   Składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
  • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
   Pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
   Składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającą się o nie osobę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem organu który je wydał.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt