Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i zmiana użytkownika wieczystego

OPIS SPRAWY

Naliczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy sytuacji, w której nastąpiła czynność cywilnoprawna np. nabycie, sprzedaż, darowizna, spadek, itp.

W SKRÓCIE

KROK 1
Zgłoś nabycie

złóż wniosek o naliczenie opłaty wraz z kserokopią dokumentu

KROK 2
Czekaj na odpowiedź

odpowiedź zawiera informację o opłacie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej/elektronicznej
 • oprócz wniosku o naliczenie opłaty należy złożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego czynność cywilnoprawną np. nabycie, sprzedaż, darowizna, spadek, itp.
 • wniosek można złożyć osobiście, elektronicznie lub przesłać pocztą.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Użytkownik wieczysty winien wystąpić do UMŁ o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie dokonanej czynności prawnej. Na podstawie załączonych dokumentów nastąpi wprowadzenie danych do bazy i zostanie wystosowane pierwsze naliczenie
  opłaty rocznej w formie informacji o opłacie.
 2. W związku ze zmianą użytkownika wieczystego dokonaną na podstawie czynności cywilnoprawnych oraz zdarzeń prawnych (nabycie, sprzedaż, darowizna, spadek, itp.) należy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego nabycie tego prawa oraz podać adresy do korespondencji nowych użytkowników wieczystych.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi,
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
   Ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
   oraz w pozostałych punktach kancelaryjnych i kancelaryjno-informacyjnych
   Urzędu Miasta Łodzi.
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

W przypadku nabycia/ sprzedaży / darowizny /dziedziczenia należy odpowiednio złożyć:

 • Wniosek o naliczenie opłaty
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Kserokopię aktu notarialnego (nabycie, sprzedaż)
 • Kserokopię postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2021 poz. 735)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt