Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Łodzi, w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego

OPIS SPRAWY

Dotyczy sytuacji, w której użytkowanie wieczyste wygasło. Wówczas opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, w którym prawo wygasło podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

Odpowiedź zostanie wysłana pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online

w sytuacji uprzednio dokonanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, należy wskazać we wniosku sposób dokonania zwrotu nadpłaty części opłaty rocznej (przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany nr rachunku bankowego).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie użytkowania wieczystego (zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność w formie aktu notarialnego, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  stała się ostateczna) byłemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje zwrot nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 2. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wnosi się przez czas trwania prawa użytkowania wieczystego, zatem z dniem przekształcenia tego prawa we własność ustaje obowiązek wnoszenia opłaty rocznej,
 3. Zwrot nadpłaty części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu następuje na
  wniosek byłego użytkownika wieczystego.
Informacje uzupełniające

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata. W sytuacji wystąpienia zadłużenia z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu kwota przysługującej nadpłaty zostanie pomniejszona o istniejące zadłużenie lub też
nie powstanie nadpłata.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój 251, 252, 252A, 254

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi,
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
   ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • Osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
   oraz w pozostałych punktach kancelaryjnych i informacyjno-kancelaryjnych
   Urzędu Miasta Łodzi.
 • Pocztą elektroniczną:
 • Elektronicznie:
  • ePUAP.

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o proporcjonalne rozliczenie opłaty

dtuk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 71 ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65. t.j. z dnia 15.01.2020 r.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt