Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa @

OPIS SPRAWY

Wnioski o wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości w zakresie nieruchomości Gminy lub Skarbu Państwa mogą złożyć osoby fizyczne lub prawne.

Wniosek nie obejmuje opłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaświadczenia są wydawane w celu okazania go u notariusza, w celu przedłożenia w banku, spółdzielni mieszkaniowej.

Wydane zaświadczenia nie stanowią podstawy wykreślenia przez Sąd ksiąg wieczystych ustanowionej hipoteki wpisanej w Księdze Wieczystej Nieruchomości.

Wymóg: Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1
Wnieś opłatę

dołącz potwierdzenie dokonania wpłaty do wniosku

KROK 2
Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub Pocztą Polską

KROK 3
Czekaj na zaświadczenie

zaświadczenie zostanie wysłane zgodnie z formą wskazaną we wniosku

KROK 4
Odbierz zaświadczenie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku online
 • złożenie wniosku w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wniosek można złożyć:
  • Osobiście / poprzez pełnomocnika
  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
Informacje uzupełniające

Zaświadczenie wystawiane jest po wniesieniu opłaty skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Księgowości
91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Złożenie wniosku nie wymaga rezerwacji wizyty.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Zaświadczenie 17 zł (opłata skarbowa)
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł (opłata skarbowa)

Bank Pekao S.A.
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Księgowości
   ul. Zachodnia 47
   91-065 Łódź
 • osobiście:
  Punkty informacyjno-kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2 B
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • W przypadku pełnomocnictwa - potwierdzenie wniesienia opłaty (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021.1923)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Księgowości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt