Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem

OPIS SPRAWY

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem. Postępowanie administracyjne wszczynane z urzędu na podstawie wcześniej wydanej decyzji o podziale nieruchomości.

W SKRÓCIE

KROK 1
Czekaj

na postępowanie z urzędu - na podstawie decyzji o podziale nieruchomości

KROK 2
Czekaj

na zawiadomienie o wykonanym operacie szacunkowym

KROK 3
Czekaj na decyzję administracyjną

o naliczeniu opłaty lub o umorzeniu postępowania

KROK 4
Zapłać

jeżeli zostanie ustalona opłata adiacencka

PRZYDATNE INFORMACJE

Procedura wszczynana z urzędu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Rada gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w 30% różnicy wartości nieruchomości.

Opłatę adiacencką ustala się w drodze postępowania administracyjnego wszczynanego
z urzędu na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.

Wydanie decyzji administracyjnej ustalającej obowiązek wniesienia opłaty z powodu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem uwarunkowane jest:

 • podjęciem uchwały przez Radę Miejską w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
 • wydaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 • wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem.
Informacje uzupełniające

Wartość nieruchomości w ramach postępowania administracyjnego określają rzeczoznawcy majątkowi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Postępowanie administracyjne trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, blok „F”, pok. 386

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-41-34

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • telefonicznie: +48 (42) 638-41-34
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • biznes.gov.pl
  • obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 zpóźn. zm.)
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/0461/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 401, poz. 4195)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt