Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata planistyczna (ustalana z urzędu)

OPIS SPRAWY

Ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistycznej). Postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu niezwłocznie po zbyciu nieruchomości, która znajduje się na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W SKRÓCIE

KROK 1
Czekaj na wszczęcie postępowania

wszczęcie z urzędu na podstawie aktu notarialnego zbycia nieruchomości

KROK 2
Czekaj

na zawiadomienie o opinii biegłego

KROK 3
Czekaj na decyzję administracyjną

decyzja o naliczeniu opłaty lub o umorzeniu postępowania

KROK 4
Wnieś opłatę

w przypadku decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej należy dokonać wpłaty

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Procedura wszczynana z urzędu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej są wszczynane z urzędu, po wcześniejszym zbyciu nieruchomości i przekazaniu aktu notarialnego przez notariusza do Urzędu Miasta Łodzi.

Wycena w formie operatu szacunkowego stanowi podstawę naliczenia opłaty planistycznej przez organ gminy.

Ustalenie opłaty następuje niezwłocznie, jeśli w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego nastąpi zbycie nieruchomości.

Informacje uzupełniające

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy.

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Stawka % opłaty określana jest w treści uchwały wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wartość nieruchomości w ramach postępowania administracyjnego określają rzeczoznawcy majątkowi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Postępowanie administracyjne wszczynane jest niezwłocznie po zbyciu nieruchomości przez właściciela (wyłącznie jeśli w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego nastąpi zbycie nieruchomości).

Postępowanie administracyjne trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, blok „F”, pok. 386

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-41-34

Opłaty

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy uiścić tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr rachunku: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 (Pekao SA)

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Dysponowania Mieniem
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • telefonicznie: +48 (42) 638-41-34
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • biznes.gov.pl
  • obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt