Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Koordynator Dostępności

Zarządzeniem nr 4130/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. powołany został Zespół ds. Dostępności. Na czele zespołu stoi koordynator dostępności. Koordynatorem dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi jest Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Tręda-Pisera.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Katarzyna Tręda-Pisera

Urząd Miasta Łodzi
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
parter (naprzeciwko portierni)

tel.: +48 (42) 638 45 40
e-mail : ron@uml.lodz.plMetryka strony i historia zmian