Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi, w zakresie
dotyczącym kont zarejestrowanych na portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udziela Pani/Pan zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w tym nazwa użytkownika i adres e-mail będą przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu założenia i obsługi konta, które umożliwia w szczególności zgłaszanie interwencji, sprawdzenie stanu realizacji Pani/Pana zgłoszeń, otrzymywanie powiadomień o stanie realizacji zgłoszeń oraz korzystania z czatu z pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do założenia konta na portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, a brak zgody na przetwarzania uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.
 6. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu przekazywania przez Prezydenta Miasta Łodzi newslettera Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w szczególności, w zakresie: informacji dotyczących obsługi mieszkańców przez Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, a także łódzkich aktualności.
 7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Pani/Pana newslettera, a brak zgody na przetwarzania uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi konta.
  W przypadku cofnięcia zgody dotyczącej otrzymywania newslettera adres e-mail będzie przetwarzany wyłącznie na potrzeby obsługi konta.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ze względu na interes publiczny w celu zapobiegnięcia potencjalnym zagrożeniom. Ponadto dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Ma Pani/Pan również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (25.05.2018 15:14)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (11.07.2018 11:54)

Informację opracował(a): Bogusława Jagusiak (25.05.2018)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Ilość odwiedzin: 3071