Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

piątek, 28 stycznia 2022 r. godzina 14:00

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.

  

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

 

INNE

1. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

 

2. Koronawirus: informacje i zalecenia

 Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem. Zapoznaj się z informacjami na stronie

http://gov.pl/koronawirus lub zadzwoń na infolinię: 800 190 590.

 

3. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

 

Na podstawie komunikatu otrzymanego z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informujemy o  możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego w  powietrzu pyłu zawieszonego PM10 

 

 

Zalecenia dla ludności:

1. Ogranicz intensywny wysiłek na zewnątrz

2. Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach

3. Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie

4. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń

5. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

 

W przypadku nasilenia się objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

www.wios.lodz.pl

www.powietrze.lodzkie.pl

www.powietrze.gios.gov

 

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05

Metryka strony i historia zmian