Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. godzina 14:00

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.

  

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

 

INNE

 

Koronawirus: informacje i zalecenia

 Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem. Zapoznaj się z informacjami na stronie

http://gov.pl/koronawirus lub zadzwoń na infolinię: 800 190 590.


Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania
i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie powiadomienia z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM 10 w północnej części Łodzi przy granicy z m. Zgierz, w środkowo-południowej części miasta,
oraz północno-zachodniej części przy granicy z Aleksandrowem Łódzkim prognozowane na dzień 18.01.2021 r.

 

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

https://www.wios.lodz.pl/

powietrze.lodzkie.pl

 

 

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05

Metryka strony i historia zmian