Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

czwartek, 7 grudnia 2023 r. godzina 14:00

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

CIEPŁOWNICTWO

Informacje o przerwach w dostawach ciepła można uzyskać:

ENERGETYKA

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można uzyskać:

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

DROGI

INNE

Profilaktyka jodowa

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Miasta Łodzi

uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-miasta-lodzi-id54801/2022/10/17/

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu oraz o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na podstawie wyników pomiarów.

Na podstawie komunikatu otrzymanego z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy o ryzyku przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na podstawie wyników pomiarów .

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 obejmuje:

Łódź Śródmieście, przyległa do dzielnicy Łódź Śródmieście: południowa część dzielnicy Bałuty, północna część dzielnicy Łódź Górna, wschodnia część dzielnicy Łódź Polesie, zachodnia część dzielnicy Łódź Widzew - obszar starej przedwojennej zabudowy (kamienice). Obszar dzielnicy Łódź Górna - rejon osiedla Ruda Pabianicka.

Zalecenia dla ludności:

 1. Ogranicz intensywny wysiłek na zewnątrz
 2. Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach
 3. Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
 4. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń
 5. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku
 6. Zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.
 7. Prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

W przypadku nasilenia się objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

www.wios.lodz.pl

www.powietrze.lodzkie.pl

 

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 42 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 42 640 41 05

Metryka strony i historia zmian