marzec 2023

Zgromadzenia

czwartek, 23 marca 2023

zgromadzenie - Park Helenów

więcej

Park Helenów - teren przy pomniku Chwały Armii Łódź
23.03.2023

zgromadzenie - ul. Zachodnia 47

więcej

ul. Zachodnia 47
23.03.2023

piątek, 24 marca 2023

zgromadzenie - ul. Kutnowska 11

więcej

ul. Kutnowska 11
24.03.2023

Zgromadzenie - park Ocalałych

więcej

park Ocalałych
24.03.2023

sobota, 25 marca 2023

zgromadzenie - ul. Kutnowska 11

więcej

ul. Kutnowska 11
25.03.2023

zgromadzenie - ul. Piotrkowska od nr 1 do nr 155

więcej

trasa: ul. Piotrkowska od nr 1 do nr 155
25.03.2023

niedziela, 2 kwietnia 2023

zgromadzenie - ul. Piotrkowska

więcej

trasa: pl. Niepodległości, ul. Piotrkowska, pl. Katedralny
02.04.2023

środa, 12 kwietnia 2023

zgromadzenie - ul. Piotrkowska 104

więcej

ul. Piotrkowska 104
12.04.2023

czwartek, 13 kwietnia 2023

zgromadzenie - ul. Łąkowa

więcej

ul. Łąkowa - pl. Ofiar Zbrodni Katyńskiej
13.04.2023

Metryka strony i historia zmian