Aktualności BIP

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 186/2 w obrębie P-25), Suwalskiej 19/21, Zygmunta Lorentza bez numeru (część działki nr 227/38, 227/43 w obrębie P-7), Rajdowej 13, Arabskiej bez numeru (działka nr 473/2, obręb G-8), przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 208-212, Srebrzyńskiej 46 i Jarzynowej 26/28, Władysława Umińskiego 2A, 4A, 6A, 8A i 10 i Śląskiej 76/78, Niższej bez numeru (część działki nr 62/25 w obrębie G-16), Antoniego Odyńca bez numeru (część działki nr 73/9 w obrębie G-16), przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Violetta Gandziarska / BBI

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Wici bez numeru (obręb B-41, dz. nr 1/141), ul. Inowrocławskiej 2, ul. Sukienniczej bez numeru (obręb B-49, dz. nr 299/9), ul. Franciszkańskiej bez numeru (obręb B-49, dz. nr 495/333), ul. Piołunowej 3, ul. Wycieczkowej bez numeru (obręb B-19, dz. nr 34/5), ul. Wiernej Rzeki 4, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru (obręb W-25, dz. nr 153/5), ul. Milionowej bez numeru (obręb W-28, dz. nr 1/66), ul. Klaudiusza Łazowskiego bez numeru (obręb G-26, działki o numerach 349/77 i 349/79), ul. Kongresowej bez numeru (obręb G-26, dz. nr 415/2), ul. Rzgowskiej 247, ul. Patriotycznej bez numeru (obręb G-51, dz. nr 1/35)

Violetta Gandziarska / BBI

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Wielkopolskiej 64a; ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, ul. Henryka Sienkiewicza 89; ul. Józefa 8/10; ul. Mahatmy Gandhiego 14; ul. Sucharskiego; ul. Tatrzańskiej 14/16; ul. Tomasza Judyma 5; al. Hetmańskiej bez numeru; ul. Rojnej bez numeru, ul. Parcelacyjnej bez numeru, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz położonych w Łodzi przy: ul. Północnej 7; ul. Chmurnej 24; ul. Spadkowej 11; ul. dr. Seweryna Sterlinga bez numeru/ul. Północnej bez numeru; ul. Źródłowej 31, ul. Dwernickiego 1/3 i ul. Pomorskiej bez numeru; ul. Milionowej 91, ul. Częstochowskiej 38-52; ul. Pomorskiej 115B, przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Violetta Gandziarska / BBI