Informacja z wykonania uchwały Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację z wykonania uchwały Nr XL/1225/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Szczegóły naboru wniosków (informacja z wykonania uchwały znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian