Informacja z wykonania uchwały Nr XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację z wykonania uchwały Nr XLI/1271/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Szczegóły naboru wniosków (informacja z wykonania uchwały znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian