Nabór wniosków na udzielenie w 2024 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 288/2024
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian