Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru (obręb W-27, działka nr 125/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych

Publikacja od 2.02.2024 r. do 23.02.2024 r.


Metryka strony i historia zmian