Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony położonych w Łodzi przy ul. Karpia 21 oraz Karpia bez numeru

Publikacja od 26.02.2024 r. do 18.03.2024 r.


Metryka strony i historia zmian