Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi, które wygasły w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji Towarzyszącej - przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14, Odcinek - Posterunek Odgałęźny Retkinia"

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi, które wygasły na mocy art. 120b ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892 z późn. zm.) w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 17/2023 z dnia 26.09.2023 r. dla Inwestycji Towarzyszącej - przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14, Odcinek - Posterunek Odgałęźny Retkinia"


Metryka strony i historia zmian