Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 103A działka nr 328/67 obręb B-49, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 09.02.2024 r. do 01.03.2024 r.


Metryka strony i historia zmian